Đang tải... Vui lòng chờ...

Sắp xếp theo:

Vải Không Dệt SX Khăn Ướt

Vải không dệt lưới 

Định lượng 50 gm , khổ 20 và 23
đặc điểm thấm nươc mềm và dai

Vải không dệt chấm bi nhỏ và lưới 

định lượng bi to và bi nhỏ 60 , 65 - lưới định lượng 46 và 50 vải thấm nước tốt không xù lông, khổ 23 và khổ 24

Vải không dệt chấm bi nhỏ 

Khổ 20 , Khổ 23,5 Đặc điểm
Thấm nước , Không xù lông ,định lượng 65