Đang tải... Vui lòng chờ...

Sắp xếp theo:

Giấy Để Hộp

Giấy lụa khổ 230 x230 

giấy được dùng trong quán cà phê hoặc nhà hàng cao cấp
33.000 ₫

Giấy rút

33.000 ₫

Hộp giấy rút

10.000 ₫